Contracten


Iedereen, particulier, consument of onderneming sluit overeenkomsten. Zolang iedereen zijn afspraken nakomt is er geen probleem. Problemen en discussies ontstaan pas wanneer één contractspartij zijn afspraken niet respecteert of wanneer er discussie ontstaat over de aangegane verplichtingen. 

HechtRecht helpt u met uw overeenkomsten in alle aspecten en bij alle mogelijke problemen. HechtRecht adviseert u in uw contractuele aangelegenheden en stelt uw overeenkomsten op. Tevens adviseert HechtRecht u bij onderhandelingen en bemiddelingen en behartigt zij uw belangen met raad en daad in juridische procedures voor de rechtbanken.